Överkörd Natur

Överkörd Natur Sven Björks Hemsida om Naturförbrukning

Sven Björk

[ Innehåll ]

Personen Sven Björk ] Trummen ] Lake Hornborga ] Internationell Vattenvård ] Mordet på Roland ] Vesan Överkörd Natur ]

 

 

 

 

Nytt kapitel i Hornborgasjöns historia 2012

Överkörd Natur vid riksväg 29 Rolands Hav      

Sven Björk har nu skrivit två böcker! Följ den högra länken för att beställa direkt från tryckeriet

Två viktiga budskap på denna hemsida.

Ekologiskt outbildade politiker, jurister och storföretagare utgör den största faran för vår livsmiljö.

Krav måste ställas på ekologisk kompetens inom miljörätten för en korrekt tillämpning av miljöbalken MB.

Rolands Hav och Vesan
utgör exempel på hur svensk och internationell miljölagstiftning kringgås. Framtida värdefulla våtmarker spolieras vid nya vägbyggen.

Miljökonsekvensbeskrivningarna MKB
är bara beställningsarbeten. I vägverkets - trafikverkets interna beslutsgång sker valet av vägsträckning. Kortsiktiga politiskt - ekonomiska påtryckningar driver genomförandet av vägbyggena medan miljöbalkens och konventioners ekologiska grundregler för hållbar utveckling av natur och miljö åsidosätts.

En så nätt sonett

På dessa sidor berättar prof. em. Sven Björk om sitt arbete med Hornborgasjön, Rolands Hav och Vesan och tar oss med på resan ut i världen. Som en god efterträdare till Linnés lärjungar kan han här ge ett viktigt perspektiv på ekologiska frågeställningar med global genomslagskraft.
En drullig långtradarchaufför startar en process, som fått förödande konsekvenser för ett sydsvenskt våtmarkskomplex och samtidigt öppnar dörren för hur myndigheter i Sverige kan bete sig. Överkörd Natur väcker kravet på en reviderad miljöbalk.

Två exempel på Naturförbrukning och ett bildspel

Ögat i Rolands Hav Överkörd Natur Ett överkört våtmarkskomplex Rolands Hav norr om Karlshamn likvideras av en nylagd väg 29.

foto Sven Björk sept 2001

Ett våtmarkskomplex norr om Sölvesborg, Vesan, skändas av ett motorvägsbygge E22 och ersätts av berg, som flyttas för att bereda väg för en transittrafik genom Blekinge och Skåne.
Ett bildspel om Hornborgasjön från 1965 och framåt.

foto Sven Björk åren 1965-2005

Aktuell debatt

 

Hornborgasjön igen - ett nytt kapitel i den misshandlade sjöns nutidshistoria 2012.


Ekologisk helhetssyn måste överta konomins plats som politiskt styrmedel.


Sidan uppdaterades juni 2014
Boken "Överkörd Natur" finns på varje välsorterat Bibliotek.
[ Innehåll ]

[underordnad sida ] Personen Sven Björk ] Trummen ] Lake Hornborga ] Internationell Vattenvård ] Mordet på Roland ] Vesan Överkörd Natur ]