Överkörd Natur

Musikteatern Trätornas Träsk

Sven Björk

[ Innehåll ]
Uppåt ] Plan/1973 ] [ Musikteatern Trätornas Träsk ] 1980 Sista sänkningen ] Vitboken om Hornborgasjöns Restaurering ]

 

 

Här skall vi berätta om föreställningen Trätornas Träsk som handlar om stordåd och sägner, lögner och sanningar om 200 år av trätor kring Hornborgasjön. Manus och lyrik av Dag Norgård och teaterchef Hans Berntsson.

När tranorna landade vid Hornborgasjön 1997 föddes de första tankarna på att göra en föreställning om en fågelsjö och om människorna som levt och lever runt den. Vi mötte flera djupt engagerade personer som kunde berätta en osannolik historia där verkligheten överträffade fantasin. Historien började 1802 med den första sänkningen.

Vi har genomfört omfattande efterforskningar med att gå igenom domstolsprotokoll och böcker, massor med pärmar av tidningsurklipp, intervjuat människor från bygden, sakkunniga, tagit del av skrönor, folktro och fantasier. Vår avsikt har inte varit att att presentera en partinlaga och eftersom berättelsen gestaltar döda såväl som levande personer har vi varit noga med att väva samman pjäsen så att ingen skall vare sig känna sig utpekad eller bli det. Därför har ibland flera personer fått bli en, ibland bytt kön eller titel. Medvetet har vi ibland ändrat på vissa för innehåller mindre viktiga fakta som direkt kan härledas till en person. Detta påverkar dock inte berättelsen och helhet. I pjäsen förekommer direkta citat, kriteriet för att använda dessa har varit, att det finns återgivet i minst tre från varandra oberoende källor. Det händer att personerna i pjäsen säger emot sig själv - det är inte vårt påhitt, så såg verkligheten ut.

Vi vill slutligen rikta ett stort och varmt tack till sakkunniga och forskare, men inte minst till alla de människor som bistått oss med material, minnen och erfarenheter, och öppet låtit oss ta del av deras liv. Ett särskilt tack till P O Swanberg vars envishet, styrka och sanna kärlek till naturen har varit en stor inspirationskälla för oss. Med diktarens är Trätornas träsk en fritt skapad berättelse men byggd på en verklighet. Vi utger oss inte för att berätta sanningen, för sanningen kan vi aldrig uppnå, men vi kan sträva efter att vara bortom alla lögner.

Scenografen åkte ut till Ytterbergs Udde, övernattade och gjorde denna teckning. Fylld av inspiration återvände han och skapade sceneriet i Olssons lada.

Sanning, lögn blandas med fantasi och verklighet.

Vilken sjörestaurering har fått en musikteater som uppföljare! PO Swanberg var förebilden till Catinka i pjäsen. Sven Björk fick en uttolkare i pjäsens Arne Källare. Till och med Webbmaster var med på ett hörn som dr Andersson med sin läkarväska.

Dag Norgård skrev manus Eva Strandberg tolkade hans text i dialog och sång.

Sidan uppdaterades januari 2013
Boken "Överkörd Natur" finns på varje välsorterat Bibliotek.
[ Innehåll ]
Uppåt ] Plan/1973 ] [ Musikteatern Trätornas Träsk ] 1980 Sista sänkningen ] Vitboken om Hornborgasjöns Restaurering ]
[underordnad sida ] Uppåt ]