Överkörd Natur

Bildspel restaurering

Sven Björk

[ Innehåll ]
Uppåt ] Hornborgasjön Svensk text ] Treatment of lakes ] [ Bildspel restaurering ] Hornborgasjön Igen ]

 

 

 

Bilden från Fågeludden får representera förhoppningar som fanns 1970 inför besluten om restaureringen 1973/74 (foto Sven Björk 1970)

Sven Björk har med kameran från gamla fågeltornet vid Fågeludden Hornborga följt sjöns utveckling från 1967 och framåt till 2005.

1967-08-04. Water level = 118.9 m above MSL (= mean sea level). Before the limnological fieldwork started in 1968. 046
1970-04-30, Water level = 120.2 m above MSL (spring high water). 1970 treated area. reed stems cut and removed. 047
1986 048
1987-08-07. Water level = 119.30 m above MSL. The water level has not yet been raised which allows the area to become overgrown by bulrush (Schoenoplectus). 049
1989 050
1991 051
1993 052
1995 053
1996 054

1997 after raising the water by 80 cm. 055

2000 056
2002 Reduction of the emergent vegetation partly as a result of grazing by geese. 057
2005 058

Sidan uppdaterades mars 2013
Boken "Överkörd Natur" finns på varje välsorterat Bibliotek.
[ Innehåll ]
Uppåt ] Hornborgasjön Svensk text ] Treatment of lakes ] [ Bildspel restaurering ] Hornborgasjön Igen ]
[underordnad sida ] Uppåt ]