Överkörd Natur

Regeringens,
Miljödomstolars och
Högsta Domstolens
hantering.
Lex Vesan!

Sven Björk

[ Innehåll ]
Uppåt ] Vesan visar vägen ] [ Domvilla Vesan ]
Uppåt ] Vv:s MKB ] Överklagan Miljööverdomstolen 2011 ] Högsta Domstolen ]

Kritik och överklagan

Om Vägverkets arbetsplan och MKB

 till Regeringen 2009 med svar.

Till Miljööverdomstolen

om Vägverkets Arbetsplan och MKB 2011, men nej!

Föreläggande av Svea Hovrätt

Vem får överklaga. Goddag Yxskaft!

Till Högsta Domstolen

Men Nej!

Webbmaster arbetar på en artikel om den s.k. Hornborgaförlikningen. Den ägde rum åren 1932 -- 33 och är ett dokument över flagranta övertramp av vårt dåvarande miljörättsväsende för nu snart 80 år sedan. Sker samma sak idag? Det finns anledning att misstänka detta! Kommer dagens ansvariga myndighetspersoner och domarfolk med ansvar för hanteringen av Rolands Hav och Vesan att skapa samma rättsliga kaos?
HD:s revisionssekreteraren Sven Turén och vattenrättsdomaren vid Västerbygdens vattendomstol Vänersborg Claes Johansson finns recenserade på Hornborgasjöns hemsida.

Brev till stadsrådet Lena Ek

Sidan uppdaterades januari 2013
Boken "Överkörd Natur" finns på varje välsorterat Bibliotek.
[ Innehåll ]
Uppåt ] Vesan visar vägen ] [ Domvilla Vesan ]
[underordnad sida ] Uppåt ] Vv:s MKB ] Överklagan Miljööverdomstolen 2011 ] Högsta Domstolen ]